Genel Sağlık Sigortası Ödenmezse İcra Gelir Mi?

Yeni getirilen sağlık düzenlemesine göre herhangi bir yerde çalışmayan ve isteğe bağlı sigortasını yatırmayan kişiler beli bir yaş sınırından sonra otomatikman Genel Sağlık Sigortasına dahil olacaklardır. Yaş sınırı; lise okuyanlar için 20, üniversite okuyanlar için ise 25’tir. Bu yaş sınırını geçenler hemen gelir testi yaptırmalı ve GSS’ye dahil olmalıdırlar. Bazı kişilerin geliri hiç olmadığı için GSS borçlarını ödeyememektedirler. Peki Genel Sağlık Sigortası ödenmezse ne olur?  Kimler GSS ödemek zorundadır?Genel Sağlık Sigortası Ödenmezse İcra Gelir Mi?

GSS Borcuna Dikkat

Yakın döneme kadar isteyen vatandaş istediği sağlık güvencesi uygulamasına dahil olabiliyordu. İsteğe bağlı bağ-kur,  ya da özel sağlık sigortaları üyelikleri gibi. Hiçbir sağlık güvencesine bağlı olmayan milyonlarca vatandaşımız da mevcuttu. Ama geçtiğimiz yıllarda çıkarılan bir kanun ile artık ülkemizde sağlık güvencesi olmayan kimse kalmayacak şekilde bir düzenlemeye imza atıldı.Genel Sağlık Sigortası Ödenmezse İcra Gelir Mi? Evete GSS ödenmezse bir süre icra takibi yani haciz gelebilir. Bunun için GSS borçları vergi gibi ödenmesi gerekmektedir. hem sağlıktan mahrum kalmamak hem de icra ile karşı karşıya kalmamak için GSS ödenmelidir.

Son düzenleme ile getirilen Genel Sağlık Sigortasına göre her vatandaşa bir şekilde sağlık güvencesine sahip olma zorunluluğu getirildi. Yapılan yeni düzenleme ile hiçbir yerde çalışmayan kişiler aylık gelirlerine göre zorunlu GSS primi yatırmak zorunda kalacaklardır. Ve bunun için de öncelikle gelir testi yaptırmaları gerekecektir.

Her ay ödenmesi gereken GSS primlerinin ödenmemesi ile ilgili birçok soru gelmektedir. Çünkü sistemin en büyük sorunlarından bir tanesi de, geliri olmayan kişilere de GSS borcu çıkarılmasıdır. Bu kişiler hiçbir geliri olmadığı için sağlık primlerini de ödeyememektedirler.

Genel Sağlık Sigortası Ödenmezse İcra Gelir Mi?

GSS ÖDENMEZSE NE OLUR 2019

Genel sağlık sigortası ödenmediği taktirde 60 gün sonunda kişinin sağlık güvencesi ortadan kalkar. Yani kişi herhangi bir sağlık ocağı ya da hastaneden ücretsiz yararlanamaz. Tabi sağlık güvencesi biten kişinin bundan sonraki prim ödemeleri yapılmadıkça borçlar da her ay yığılacaktır. Yani sistemden çıkış söz konusu değildir.

Genel Sağlık Sigortası borcu biriken kişiler bu borçlarını ödememeye devam etmeleri durumunda bu sefer haklarında icra takibi başlatılacaktır. Yani bir vatandaş herhangi sigortalı bir kurumda çalışmıyor ve kendisi de sigortasını yatırmıyorsa her türlü GSS’ye dahil olmak durumunda ve GSS borçlarını da ödemek zorunda.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir